Hoạt động Đảng - Đoàn thể

19:16 | 04/11/2015

Văn phòng Tổng công ty ĐSVN: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2017

Ngày 3/11/2015, Công đoàn Văn phòng Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2017 nhằm đánh giá công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2015, đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2017.

 Trong nhiệm kỳ 2013-2015, cán bộ đoàn viên Công đoàn Văn phòng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn Cơ quan ĐSVN và Công đoàn ĐSVN phát động. Các hoạt động của Công đoàn Văn phòng được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự đoàn kết, phấn khởi, động viên đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Giai đoạn 2013-2015, Công đoàn Văn phòng đã tích cực vận động đoàn viên Công đoàn thực hiện văn hóa doanh nghiệp; hưởng ứng tham gia các phong trào: thi đua trong lao động sản xuất, thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn, Xanh - Sạch - Đẹp, Chính quy - Văn hoá - An toàn và tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Đặc biệt, hưởng ứng các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, thông qua việc triển khai “Sổ tay Sáng kiến” tới từng Tổ, nhiệm kỳ 2013-2015, Văn phòng đã có 22 sáng kiến được ghi nhận, khen thưởng. Trong đợt vận động Hiến kế đổi mới vừa qua, Văn phòng có 4 sáng kiến tham gia, trong đó có 2 sáng kiến được đề cử tham gia tuyển chọn cấp ngành.

Chăm lo đời sống, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, Công đoàn Văn phòng đã duy trì tốt truyền thống thăm hỏi, động viên cán bộ đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỷ; đề nghị Công đoàn Cơ quan, Công đoàn ĐSVN trợ cấp cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; phát động CBCNV Văn phòng hỗ trợ 1 đoàn viên bị bệnh dài ngày...  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN biểu dương những thành tích mà Công đoàn Văn phòng đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, giai đoạn 2015 - 2017 là giai đoạn thay đổi căn bản trong tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty ĐSVN, tách bạch hoạt động SXKD của Công ty Mẹ với các Công ty CP trong lĩnh vực vận tải, QLKCHT, công nghiệp ĐMTX… Những thay đổi của ngành có ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực công tác, lao động, việc làm của Cơ quan Tổng Công ty, trong đó có Văn phòng. Vì vậy, Công đoàn Văn phòng cần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp tới đoàn viên Công đoàn; quán triệt trong đoàn viên Công đoàn về những yêu cầu đổi mới của Tổng Công ty, của Cơ quan và của Văn phòng trong giai đoạn mới để mỗi đoàn viên Công đoàn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phải thay đổi để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Cơ quan, của Văn phòng…

Với tinh thần dân chủ, các đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 7 đồng chí và bầu 14 đồng chí tham dự Đại hội  địa biểu công đoàn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành – Phó chánh Văn phòng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2017.