Hoạt động đơn vị

08:40 | 28/04/2023

Công ty CPĐS Bình Trị Thiên: Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị NLĐ năm 2023 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 24/4/2023, tại thành phố Huế, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023. Đến dự có đ/c Lê Thị Nhuận – Ủy viên BCH Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, đại diện Công đoàn ĐSVN, các ban tham mưu Tổng công ty. 89 cổ đông, cán bộ, NLĐ đại diện cho 584 cán bộ, NLĐ trong toàn Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023.

Năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể NLĐ trong Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội nghị NLĐ đề ra, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của CBNLĐ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.
 
Tổng công ty ĐSVN đã ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông với số liệu báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao năm 2022 như sau: Doanh thu vượt 1,2% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 0,23% kế hoạch, tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 11%, thu nhập bình quân đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng, tổng quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ đạt 110% so với kế hoạch; đồng thời giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ tăng 5,3% doanh thu, tăng 3% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức tăng 1,5%,...
 
Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn đảm bảo chát lượng cầu đường cũng như các công trình, công việc ngoài sản xuất chính luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Kết quả xóc lắc do máy EM120 đo bình quân năm 2022 đạt 15,95 điểm/km, giảm 24% so với năm 2021; tốc độ công lệnh và tải trọng được đảm bảo theo yêu cầu của khu đoạn; công tác phòng chống thiên tai được củng cố, các vị trí xung yếu được lập phương án trước mùa mưa bão, khắc phục kịp thời hậu quả thiệt hại do mưa bão gây ra.
 
Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, việc chấp hành nội quy, quy chế,  tiền ăn giữa ca, chế độ bồi dưỡng hiện vật, thanh toán công nghỉ ốm đau, chế độ thai sản... Tại Hội nghị NLĐ, đại diện các phòng ban đã báo cáo công khai tài chính, thu chi, trích lập các quỹ và nộp BHXH, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân,...
 
Có 91 kiến nghị tại Hội nghị NLĐ tại các đơn vị trực thuộc, được tổng hợp trong báo cáo trả lời kiến nghị của Giám đốc Công ty và 06 kiến nghị cấp ngành về lĩnh vực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và thanh toán vật tư thu hồi.
 
Đồng chí Lê Thị Nhuận - UV BCH Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN đã biểu dương những nỗ lực của tập thể NLĐ Công ty đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề xuất lãnh đạo Công ty tìm các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận, xin ý kiến để trích quỹ khen thưởng phúc lợi tăng lên, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, triển khai thắng lợi các Nghị quyết, chỉ thị, phong trào của Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn, thực hiện đúng các quy định pháp luật, đảm bảo đời sống việc làm cho NLĐ trong Công ty. Cũng tại Hội nghị NLĐ, đồng chí Lê Thị Nhuận đã trả lời trực tiếp một số kiến nghị cấp ngành của Công ty.
 
Hội nghị NLĐ đã bầu 03 người vào Ban Thanh tra nhân dân và biểu quyết 19 người tham gia Tổ thương lượng đại diện phía NLĐ.