Trao đổi thông tin

18:00 | 22/11/2018

Cần bố trí đủ cả 2 biển ngừng về 2 phía đường ngang

Theo phản ánh của một số lái tàu: Theo Thông tư 25/2018/TT – BGTVT, tại các ĐN có người gác chỉ bố trí, đặt 1 “biển ngừng” bên phía có chòi, nhà gác đường ngang. Điều này (đặt 1 biển ngừng phía có chòi gác ĐN) chỉ phát huy tính năng, chức năng phòng vệ ĐN về 1 phía, 1 hướng tàu khi có biển đỏ quay hướng ra khu gian. Còn hướng biển ngừng hướng ra phía ĐN không bố trí biển đỏ, khi trong ĐN có chướng ngại hoặc khi chắn ĐN chưa được đóng hoàn toàn thì không có biển đỏ (biển ngừng) để phòng vệ, báo tín hiệu ngừng tàu cho lái tàu, phụ lái tàu… dẫn tới nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn trên ĐN.

Biển ngừng tại 1 đường ngang có người gác trên tuyến ĐS Hà Nội – Sài Gòn

Để đảm bảo an toàn, không để xảy ra va chạm, tai nạn trên ĐN; đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản xem xét bổ sung điều chỉnh Thông tư 25/2018/TT – BGTVT, đảm bảo về cả 2 phía ĐN đều có “biển ngừng” phòng vệ. Trường hợp trong ĐN có chướng ngại, chắn đường bộ chưa đóng hoàn toàn… phải phòng vệ bằng “biển ngừng”, lúc này cả về 2 hướng đón tàu (số lẻ - số chẵn) qua ĐN đều được phòng vệ, không để xảy ra va chạm, tai nạn trên ĐN.

Tại Điều 18 Thông tư 25/2018/TT – BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ GTVT “Thông tư Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt” quy định: Đối với đường ngang (ĐN) có người gác: đặt “biển ngừng” trên đường sắt (ĐS) phía nhà gác ĐN, vị trí đặt cách mép đường bộ trở ra tối thiểu 3 mét để ngăn tàu đi vào ĐN khi chắn ĐN chưa đóng hoàn toàn. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu giao thông đường sắt (QCVN 06/2018 BGTVT) quy định về “biển ngừng”: biển màu đỏ viền trắng; kích thước (D x R) 600 x 300 mi li mét (mm), trong đó phần màu đỏ có kích thước (D x R): 540 x 204 mm. Để phòng vệ ngăn ngừa tai nạn, va chạm trên ĐS, biển ngừng được đặt trong lòng ĐS cao hơn so với mặt ray ĐS 1700 mm để phòng vệ, báo cho lái tàu, lái tàu dồn, trưởng dồn… không cho đầu máy, đoàn tàu, đoàn dồn… vượt quá tín hiệu ngừng. Triển khai thực hiện Thông tư 25/2018/TT – BGTVT, hiện nay, tại các ĐN có người gác đã lắp đặt biển ngừng (còn gọi là biển đỏ, biển đỏ quay). Khi không có tàu, “biển ngừng” đặt ở vị trí phòng vệ, trong tim ĐS (ảnh). Khi đã đóng chắn đường bộ về cả 2 phía, biển đỏ quay (biển ngừng) được di chuyển ra khỏi ĐS, sẵn sàng khai thông, cho tàu qua ĐN.

Lê Chính – Ban AN - ATGTĐS