Khoa học - Công nghệ

12:04 | 06/08/2021

Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2022

Ngày 03/8/2021 vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-ĐS phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2022. 

Xem Danh mục và Hướng dẫn thực hiện trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DetaiKHCNcapTCTynam2022.rar
Dung lượng 36 Kb
Tải về