Khoa học - Công nghệ

09:26 | 09/11/2022

Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty năm 2023

Ngày 07/11/2022 vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1367/QĐ-ĐS phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2023.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DanhMucNVu KHCN CapTCTDSVNnam2023.pdf
Tải về