Khoa học - Công nghệ

09:48 | 17/02/2017

Đề tài Hạn độ sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ toa xe hàng

Năm 2016, Ban Đầu máy - Toa xe, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và KS. Vũ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm đề tài) đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài KHCN cấp Tổng công ty Hạn độ sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ toa xe hàng”. Đề tài đã được Hội đồng KHCN Tổng công ty nghiệm thu, đánh giá kết quả đạt loại: Khá.

  1. Tính cấp thiết:

Hạn độ sửa chữa toa xe hiện nay đang sử dụng trong các đơn vị quản lý, các nhà máy, xí nghiệp làm công tác đóng mới, sửa chữa toa xe và các đơn vị có liên quan trong toàn Ngành đã ban hành, áp dụng được một thời gian dài và đã bắt đầu bộc lộ một số vấn đề chưa phù hợp trong thực tiễn.

Trong những năm gần đây, công tác nghiệm thu đầu máy toa xe (ĐMTX) đã có một sự chuyển đổi lớn: Công tác đăng kiểm chuyển lên Cục Đăng kiểm Việt Nam, công tác nghiệm thu do Tổng công ty quản lý thông qua cơ quan kỹ thuật chuyên ngành đã được phân cấp mạnh mẽ xuống cơ sở. Các Công ty Vận tải Đường sắt được giao trách nhiệm nghiệm thu các sản phẩm sửa chữa định kỳ.

Mặt khác, Ngành đã đưa vào sử dụng một số chủng loại toa xe, giá chuyển hướng xe hàng mới có kết cấu tiên tiến, trang bị mới máy móc gia công và kiểm tra chất lượng sản phẩm tại một số nhà máy, xí nghiệp. Việc cập nhật, chỉnh lý, bổ sung các tiêu chuẩn, hạn độ hao mòn của các loại phương tiện mới phục vụ cho công tác sửa chữa, vận dụng toa xe là yêu cầu cấp thiết.

  1. Kết quả nghiên cứu

Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu với những nội dung chính như sau:

-      Dựa vào các tài liệu kỹ thuật, biên dịch các tài liệu kỹ thuật do các nhà chế tạo cung cấp để đưa ra các quy định về hạn độ sử dụng cho các toa xe sử dụng trên ĐSVN.

-      Tập hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị về các nội dung cần phải bổ sung, sửa đổi. Thu thập thông tin qua thực tiễn sản xuất về các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng hạn độ trong sửa chữa và vận dụng toa xe.

       Tập hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị về các nội dung cần phải bổ sung, sửa đổi. Thu thập thông tin qua thực tiễn sản xuất về các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng hạn độ trong sửa chữa và vận dụng toa xe. Các văn bản góp ý số: 2633/VTHN-ĐMTX của Công ty VTHN; 1368/VTSG-ĐMTX của Công ty VTSG; 733/XLGL-KTKCS của XLGL; 568/XLDA-KT của XLDA.

-      Nghiên cứu, phân tích tìm ra những nội dung xác đáng, phù hợp đưa vào hạn độ. Chỉnh lý những số liệu chưa chính xác hoặc có thể hiểu theo nhiều cách làm dẫn đến việc áp dụng không thống nhất, thậm chí sai lệch.

-      Nghiên cứu, bổ sung những nội dung mới, cập nhật với sự phát triển của Ngành về trang thiết bị và phương tiện vận tải.

       Một số chủng loại toa xe và trang thiết bị toa xe sản xuất sau năm 2000 (như giá chuyển hướng Barber - Hàn Quốc) đã được cập nhật theo cấu tạo và khuyến cáo của nhà sản xuất.

-      Nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với điều kiện công nghệ sửa chữa tại các đơn vị nhằm khai thác một cách hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ mới đã được áp dụng.

-      Biên tập, sắp xếp các chương, điều cho phù hợp theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, không chồng chéo giữa Quy trình và Hạn độ, nhất quán giữa các cấp sửa chữa.

  1. Hiệu quả và khả năng ứng dụng

-      Biên soạn “Hạn độ sửa chữa Toa xe Hàng khổ đường 1,000 m và 1,435 m dùng cho sửa chữa lớn và sửa chữa nhỏ” để làm cơ sở cho việc nghiệm thu sản phẩm, đáp ứng với sự phát triển của Ngành và đảm bảo và đảm bảo tính thực tiễn - chính xác - an toàn - khoa học.

-      Làm cơ sở để các đơn vị trang bị máy móc chuyên dùng, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng toa xe và giao - nhận toa xe.

-      Trên cơ sở đề tài này, Các Công ty Cổ phần Vận tải - Chủ phương tiện có thể tham khảo để đưa ra các Quy trình, Quy định và công nghệ sửa chữa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị nhằm giảm chi phí trong sửa chữa toa xe và trình Cục Đăng kiểm Việt Nam chấp thuận (theo Quy định tại Thông tư 63/2015-TT-BGTVT).

-      Kết hợp với việc nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật hiện hành có liên quan đến sửa chữa toa xe để đưa ra Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hộp trục toa xe, các trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa ổ bi toa xe.

-      Việc xây dựng các Hạn độ sẽ hỗ trợ cán bộ kỹ thuật, công nhân thuận tiện trong việc sửa chữa toa xe, đảm bảo an toàn chất lượng đúng theo thiết kế và đúng các khuyến cáo của nhà sản xuất. Gián tiếp giảm được chi phí sửa chữa toa xe nhằm giảm giá thành vận tải theo đúng phương châm của Ngành đề ra.

  1. Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu

Hồ sơ và báo cáo thuyết minh đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người liên hệ: ông Lê Khang - Chuyên viên Ban HTQT&KHCN, điện thoại liên hệ: 04.38223650, điện thoại di động: 0912505231.