Khoa học - Công nghệ

15:31 | 02/04/2021

Đề tài Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm Trung tâm điều khiển kỹ thuật số cho đầu máy Diesel truyền động điện công suất 1.900 mã lực

Năm 2020, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm Trung tâm điều khiển kỹ thuật số (Computer Control System) cho đầu máy Diesel truyền động điện công suất 1900 mã lực”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NghienCuuThietKeThuNghiemTrungTamDieuKhienKTS.doc
Tải về