Khoa học - Công nghệ

11:15 | 25/05/2022

Hội thảo xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa và chỉnh bị ĐMTX

Ngày 20/5/2022, Phó TGĐ Tổng công ty ĐSVN Hoàng Năng Khang đã chủ trì Hội thảo về xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa và khám chữa, chỉnh bị ĐMTX đảm bảo an toàn chạy tàu.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề còn tồn tại cũng như giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa và KCCB phương tiện nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu.

Trong 2 năm vừa qua, ảnh hưởng của dịch Covid 19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty cũng như các đơn vị. Sản lượng vận tải giảm sút, một số đầu máy, toa xe khách không có điều kiện ra vận dụng phải dừng chờ kế hoạch dài ngày và đến khi chạy lại phát sinh sự cố khó kiểm soát.

Nhiều biện pháp đã được triển khai nhằm duy trì, ổn định sản xuất để thích ứng với khó khăn do dịch bệnh gây ra trong đó có cả các biện pháp tiết giảm chi phí vật tự phụ tùng (VTPT) trong bảo dưỡng, sửa chữa ĐMTX các cấp, trong khi số lượng phương tiện ĐMTX đã khai thác nhiều năm chiếm tỷ lệ cao. Việc mua sắm VTPT gặp nhiều khó khăn, một số VTPT đến nay nhiều hãng cung cấp trên thế giới đã không còn sản xuất...

Ngoài ra, việc thu nhập giảm cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của người lao động. Nhân lực phục vụ cho công tác sửa chữa giảm dần (ngày càng mỏng và yếu). Lực lượng thợ sửa chữa hiện nay tại một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất do đội ngũ thợ sửa chữa lành nghề hầu hết đã nghỉ hưu hoặc chấm dứt HĐLĐ trong khi lớp kế cận là thợ trẻ mới vẫn đang trong quá trình học việc, tay nghề còn non trẻ. Việc thu hút các công nhân có trình độ vào làm việc tại các đơn vị đầu máy rất khó khăn vì thu nhập không hấp dẫn.

Trước những khó khăn đó, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng, khám chữa chỉnh bị và vận dụng ĐMTX, đảm bảo chất lượng phương tiện vận tải, hạn chế sự cố gây trở ngại chạy tàu để thực hiện tốt kế hoạch vận tải của Tổng công ty các giai đoạn. Nhìn chung, các công ty CP VTĐS đã duy trì, đảm bảo chất lượng và cung cấp đủ số lượng toa xe phục vụ vận tải, số vụ sự cố từ đầu năm đến nay được kiềm chế với tỷ lệ trung bình hàng tháng thấp hơn so với năm 2020 và 2021; các Chi nhánh XNĐM đã cung cấp đầy đủ đầu máy theo nhu cầu vận tải và tập trung đảm bảo an toàn trong điều kiện có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến chất lượng đầu máy.

Để nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa và khám chữa, chỉnh bị nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, Phó TGĐ Hoàng Năng Khang đã đưa ra các yêu cầu:

Trong công tác sửa chữa định kỳ ĐMTX, phải tăng cường phối hợp giữa bộ phận sửa chữa và vận dụng và đưa ĐMTX vào sửa chữa đúng quy định, tránh hiện tượng vượt chu trình sửa chữa; Tăng cường nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để khôi phục và nâng tỷ lệ nội địa hóa VTPT nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và giảm chi phí; Chấn chỉnh công tác kiểm tra 3 kiểm tại các đơn vị; tăng cường kiểm tra, kiểm tra chéo giữa các bộ phận, giám sát nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ để giảm tỷ lệ phản công sau sửa chữa, đảm bảo chất lượng phương tiện phục vụ vận tải, nhất là trong các dịp vận tải cao điểm.

Trong công tác KCCB và vận dụng ĐMTX, phải sắp xếp lại đội ngũ nhân lực phục vụ công tác KCCB cho phù hợp với thực tế sản xuất theo thực trạng quản lý của từng đơn vị. Phân công nhiệm vụ hài hòa để đảm bảo chất lượng công tác KCCB; Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng chỉnh bị theo quy định hiện hành, tập trung giám sát chặt chất lượng của chi tiết, phụ tùng ĐMTX thường xuyên hư hỏng trong vận dụng. Kiên quyết không đưa phương tiện còn nghi ngờ về chất lượng ra vận dụng.

Trong công tác phân tích, giải quyết sự cố - tai nạn, phải tổ chức họp phân tích chất lượng sửa chữa, vận dụng ĐMTX định kỳ để tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng; tất cả sự cố trở ngại chạy tàu đều phải được tổ chức phân tích các tồn tại, tìm nguyên nhân cụ thể, đề ra biện pháp khắc phục và xử lý tránh tái diễn, thông báo rộng rãi tới bộ phận và cá nhân liên quan trong đơn vị học tập rút kinh nghiệm.

Đồng thời, Phó TGĐ Hoàng Năng Khang cũng chỉ đạo các Chi nhánh XNĐM, Công ty CP VTĐS và các đơn vị căn cứ các giải pháp đã đề ra, nghiêm túc triển khai thực hiện trong sản xuất để nâng cao an toàn chạy tàu, giảm thiểu sự cố gây trở ngại chạy tàu nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch vận tải của Tổng công ty.