Khoa học - Công nghệ

09:56 | 07/03/2023

Kế hoạch Khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2024

Ngày 01/3/2023, Tổng công ty đã ban hành Văn bản số 460/ĐS-QTCN về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2024. 

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm HDanXDungKH-KHCN2024-VNR.rar
Tải về