Khoa học - Công nghệ

08:35 | 06/03/2024

Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2025

Tổng công ty đã ban hành Văn bản số 510/ĐS-QTCN về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2025.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm Hdan_Xdung_KeHoach_KHCN2025.rar
Tải về