Khoa học - Công nghệ

06:00 | 18/05/2021

KHCN và đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

Ngày 18 tháng 5 được xem cột mốc ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức Khoa học Công nghệ Việt Nam còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới phát triển.

Cách đây 58 năm, vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch HồChí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng Chính phủ đến dự chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ Nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam).

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển Khoa học & Công nghệ (KH&CN)nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Người khẳng định:

"Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiệnnay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học ra sức cải biến những cái đó

Khoa học phải tự sản xuất ra phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa hội thắng lợi...

Các , các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…".

Lời căn dặn ngắn gọn, xúc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua gần 6 thập kỷ nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền KH&CN nước nhà.

Thấm nhuần lời dạy của vị lãnh tụ đại, tới tháng6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã quyết định thông qua Luật KH&CN thống nhất chọn 18/5 hàng năm "Ngày KH&CN Việt Nam".

Năm nay, Ngày KH&CN Việt Nam được Bộ Khoa học Công nghệ chọn chủ đề KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI. Mục đích nhằm biểu dương tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu, thành tựu KH&CN, đặc biệt khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các tầng lớp Nhân dân, nhất thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Với chủ đề xuyên suốt này, Tổng công ty Đường sắtViệt Nam đã hướng dẫn các đơn vị triển khai hoạt động tại đơn vị mình như tuyên truyền thông tin về KH&CN, phát động phong trào nghiên cứu KH&CN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện các hạng mục của Đề án"Ứng dụng khoa học công nghệ trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2020-2030"; Tổng kết trao giải Giải thưởng Sáng tạo Đường sắt Việt Nam năm 2019-2020 với sự tham gia của 12 nhóm tác giả phát động Giải thưởng năm 2021-2022; Xây dựng Chương trình Chuyển đổi số trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong đó tập trung vào các ứng dụng tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0; Thực hiện Kế hoạch KH&CN cấp Tổng công ty gồm 22 đề tàiKH&CN 07 hoạt động KH&CN, 02 nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước cũng như triển khai xây dựng Kế hoạch KH&CN năm 2022 nhằm tăng cường đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào mọi mặt sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cũng như khả năng hội nhập khu vực và quốc tế của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.