Khoa học - Công nghệ

08:52 | 21/09/2020

Nghiên cứu, thiết kế cải tạo thay thế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725

Năm 2020, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công Đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế cải tạo thay thế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DeTaiNghienCuuThietKeCaiTaoThayTheDongCoMTU396.doc
Tải về