Khoa học - Công nghệ

15:28 | 02/04/2021

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bàn kiểm tra cảm biến, cảm báo trên đầu máy D19E

Năm 2020, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bàn kiểm tra cảm biến, cảm báo trên đầu máy D19E”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm NghienCuuTkeBanKtraCambienCambaoTrenDauMayD19E.doc
Tải về