Khoa học - Công nghệ

15:44 | 23/03/2022

Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt phòng sấy sơn trong dây chuyền công nghệ sơn sấy phương tiện giao thông ĐS

Năm 2021, Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế lắp đặt phòng sấy sơn trong dây chuyền công nghệ sơn sấy phương tiện giao thông đường sắt”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại “Khá”.

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm ThietKeLapDatPhongSaySoPhuongTienGiaoThongDuongSat.doc
Tải về