Khoa học - Công nghệ

09:52 | 28/09/2020

Nghiên cứu thiết kế và gia công cải tạo máy phát điện chính đầu máy D19E số hiệu từ 901 đến 910

Năm 2020, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu thiết kế và gia công cải tạo máy phát điện chính đầu máy D19E số hiệu từ 901 đến 910”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DeTaiThietKevaGiaCongCaiTaoMayPhatDienChinhDauMayD19E.doc
Tải về