Khoa học - Công nghệ

13:28 | 11/03/2021

Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga, dùng cho công tác QLKT của các công ty TTTH ĐS

Năm 2020, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung thiết bị tín hiệu ga, dùng cho công tác quản lý kỹ thuật của các công ty thông tin tín hiệu đường sắt”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc (Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Đàm Ngọc Mẫn)

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm HethongGiamSatTapTrungThietBiTinHieuGa.doc
Tải về