Khoa học - Công nghệ

09:06 | 08/06/2022

Nghiên cứu, xây dựng Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa và thiết kế chế tạo Bàn thử nghiệm van LV3, DP3 lắp trên giá chuyển hướng lò xo không khí của toa xe khách

Năm 2021, Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, xây dựng Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa và thiết kế chế tạo Bàn thử nghiệm van LV3, DP3 lắp trên giá chuyển hướng lò xo không khí của toa xe khách chạy trên Đường sắt Việt Nam”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Khá.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DetaiNghienCuuThietKeCheTao_BanThuNghiemVanLV3DP3_LapTrenGiaChuyenHuongLoXoKhongKhi.doc
Tải về