Khoa học - Công nghệ

15:21 | 05/08/2019

Nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2020

Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2020 và Hướng dẫn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2020. Chi tiết xem trong fiile đính kèm.

 

Tệp đính kèm DanhMuc_NhiemVuKHCN2020-HuongDanDangKyChuTri.rar
Tải về