Khoa học - Công nghệ

14:15 | 08/03/2021

Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502

Năm 2020, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Hà Nội đã nghiên cứu và thực hiện thành công đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, biên soạn Sổ tay điện tử hướng dẫn giải quyết các trở ngại của hệ thống thiết bị tín hiệu điện khí tập trung kiểu 6502”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắcChủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Văn Sinh

Tệp đính kèm SotayDientuHDgiaiquyetCacTroNgaicuaHethongTBTHDienkhiTaptrungKieu6502.doc
Tải về