Khoa học - Công nghệ

14:00 | 11/03/2021

Tầm nhìn hệ thống thích nghi với Đường sắt kỹ thuật số

Vận hành là nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội ĐSQuốc tế (UIC), gồm tất cả các quy trình và yếu tố cần thiết để vận hành một đoàn tàu chở khách hoặc chở hàng, từ thiết kế dịch vụ đến phản hồi. Khái niệm vận hành mới sẽ liên quan đến một nhóm đa ngành gồm chuyên gia của các thành viên UIC, những người sẽ làm việc trên từng lĩnh vực thuộc Diễn đàn Hệ thống ĐS và các bộ phận khác của UIC để quản lý tương tác giữa các tiểu hệ thống của hệ thống ĐS chung (được Viện ATGT xác định ở Châu Âu) về kết cấu hạ tầng, năng lượng, điều khiển - giám sát dọc đường ray, điều khiển - giám sát và tín hiệu trên đoàn tàu, đầu máy toa xe, quản lý và khai thác vận tải, bảo trì và ứng dụng viễn thông cho các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.

Việc phát triển một khái niệm vận hành như vậy sẽ cần phải đưa ra khái niệm cấu trúc hệ thống đường sắt. UIC đề xuất triển khai khái niệm dựa trên các nguyên tắc cấu trúc mạng truyền dữ liệu.

Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) là một thành tố quan trọng của đường sắt thế kỷ 21. Khái niệm này đã được xây dựng và chuẩn hóa thông qua mô hình tham chiếu cơ bản: mô hình Liên kết các Hệ thống Mở (OSI).

Mô hình tham chiếu OSI nhằm cung cấp cho người dùng cuối thông tin về việc truyền dữ liệu là liên tục hoặc gián đoạn, mặc dù có liên quan đến một số giao diện phức tạp.

Để đạt được điều này, mô hình tham chiếu OSI chia nhỏ các giao thức khác nhau cần có để truyền dữ liệu thành bảy lớp.

Mỗi lớp giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến truyền dữ liệu và cung cấp dịch vụ đã định rõ cho các lớp trên. Các lớp trên của mô hình là những lớp gần nhất với người dùng cuối, trong khi lớp thấp nhất là gần nhất với các thành phần vật lý của mạng ICT.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

 

Tệp đính kèm CacGiaiPhapKTdeVanHanhDS.docx
Tải về