Khoa học - Công nghệ

14:24 | 10/04/2022

Trọng tâm công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Tổng công ty ĐSVN năm 2023

Nhằm tiếp tục đảm bảo việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong Tổng công ty ĐSVN đúng mục tiêu của Luật Đường sắt năm 2017, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là động lực, then chốt để phát triển nhanh, bền vững, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, trọng tâm nhiệm vụ KHCN của Tổng công ty ĐSVN năm 2023 tập trung vào các nhóm lĩnh vực sau:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong “Đề án Ứng dụng KHCN trong Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2019 - 2030”, Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ban hành tại văn bản số 1289/CTr-ĐS ngày 28/5/2021.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số trong Tổng công ty ĐSVN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phân tích, cảnh báo, hỗ trợ quản lý, bảo trì và kinh doanh kết cấu hạ tầng, điều hành giao thông vận tải, an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.
- Phục vụ trực tiếp công tác quản trị doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh; hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; quản trị nguồn nhân lực; nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả ngành nghề kinh doanh chính, phát huy thế mạnh các ngành dịch vụ hỗ trợ.
- Xây dựng hệ thống quản trị logistics tích hợp; sàn giao dịch vận tải, dữ liệu chủ hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng, vận tải đa phương thức, đa dịch vụ.
- Chủ động giám sát, cảnh báo, phòng ngừa, xử lý tai nạn, nâng cao an toàn chạy tàu, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai.
- Nâng cấp các cơ sở sửa chữa, chế tạo, lắp ráp đầu máy toa xe; sản xuất vật tư phụ tùng; chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đáp ứng nhu cầu vận tải, hướng tới xuất khẩu.
- Ứng dụng vật liệu, công nghệ mới, máy móc thiết bị trong bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt; nghiên cứu ứng dụng thiết bị mới, công nghệ mới trong hệ thống thông tin quang, truyền dẫn quang phục vụ truyền dẫn dữ liệu lớn; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;
- Kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động đường sắt; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng thay thế khác; ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch KHCN cấp Tổng công ty năm 2023 đã được triển khai tới các đơn vị trong ngành để nghiên cứu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KHCN bám sát định hướng trọng tâm, tính cấp thiết tại đơn vị, trong toàn ngành (Nội dung chi tiết như Văn bản số 774/ĐS-QTCN ngày 31/3/2022 gửi kèm).

Tệp đính kèm Vanban774vehuongdanxaydungkehoachKHCNcapTCTnam2023.pdf
Tải về