Quy hoạch phát triển

14:12 | 07/07/2014

Đề án đảm an toàn giao thông đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 26/6/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký quyết định số 2428/QĐ-BGTVT, phê duyệt Đề án đảm an toàn giao thông đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm QD2428-BoGTVT.pdf
Tải về