Quy hoạch phát triển

14:16 | 28/02/2013

Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 25/2/2013, Thủ tướng Chính phủ  đã ký quyết định 355/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm Qd355TTgCP.DOC
Dung lượng 86 Kb
Tải về