Quy hoạch phát triển

14:16 | 28/02/2013

Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 25/2/2013, Thủ tướng Chính phủ  đã ký quyết định 355/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tệp đính kèm Qd355TTgCP.DOC
Tải về