Quy hoạch phát triển

14:00 | 02/03/2012

Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam

Ngày 20/2/2012, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã ký quyết định số 348/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam.

Tệp đính kèm QD348BoGTVT-GiaocatDS-Duongbo.pdf
Tải về