Quy hoạch phát triển

09:12 | 10/03/2015

Quyết định 214/QĐ-TTG của Thủ tướng CP về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển GTVT ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 10/2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 214/QĐ-TTG về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải DDSVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050

Tệp đính kèm 214_QD-TTg_15226291.pdf
Tải về