12:15 | 12/12/2023

Mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn và thẩm định giá tài sản năm 2023

Thông báo về việc lựa chọn cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản, vật tư phụ tùng thu hồi năm 2023 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm VB289-TBmoicungcapDVthamdinh.pdf
Tải về