13:47 | 17/05/2022

Mời chào giá cung cấp DV tư vấn thẩm định giá vật tư thu hồi T5/2022

Mời chào giá cung cấp DV tư vấn thẩm định giá vật tư thu hồi tháng 5 năm 2022. Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm DVThamdinhVattuThuhoiT52022.pdf
Tải về