Thông báo

15:14 | 09/12/2020

Tuyển dụng lao động tháng 12/2020

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tuyển dụng 02 lao động làm việc tại Ban Đầu máy toa xe. 

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm TuyenDungBanDauMayToaXeT122020.zip
Dung lượng 547.6 Kb
Tải về