15:31 | 03/04/2022

Tuyển dụng lao động tháng 4/2022

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tuyển dụng 09 lao động, cụ thể như sau:

- 01 vị trí làm việc tại Ban Kiểm tra kiểm toán;

- 02 vị trí làm việc tại Ban Vận tải; 

- 06 vị trí làm việc tại Ban Quản lý Kết cấu hạ tầng đường sắt (05 làm việc tại Hà Nội và 01 làm việc tại TP.Hồ Chí Minh)

Chi tiết về hình thức, thời gian tuyển dụng và chế độ khi được tuyển xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm TuyenDungLDThang42022.rar
Tải về