09:05 | 05/05/2021

Tuyển dụng lao động tháng 5/2021

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tuyển dụng 01 lao động làm việc tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ. 

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 

Tệp đính kèm TuyenDungLaoDong_QTCN.rar
Tải về