09:48 | 02/08/2022

Tuyển dụng lao động tháng 8/2022

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tuyển dụng 02 vị trí làm việc tại Ban Kế hoạch kinh doanh. 

Chi tiết về hình thức, thời gian tuyển dụng và chế độ khi được tuyển xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm VNR-TuyenDungBanKHKD-T82022.rar
Tải về