16:45 | 02/01/2024

Tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm VHTTDL Công đoàn ĐS

Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch Công đoàn đường sắt tuyền dụng các vị trí sau:

1. 01 Phó phòng Tài chính – Kinh doanh

1.1. Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán

- Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, phối hợp công tác tốt

1.2. Mức lương:

Từ 8.500.000đ – 9.000.000đ (lương khoán)

2. Nhân viên Bảo vệ:

2.1.Yêu cầu:

- Trong độ tuổi lao động;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ;

- Hình thức cân đối, không săm trổ;

- Có lý lịch rõ ràng.

2.2. Mức lương:

Từ 6.500.000đ – 7.000.000đ (lương khoán)

 

Các ứng cử viên có yêu cầu nộp hồ sơ về:

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp - Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Địa Chỉ 65 Quán Sứ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT liên hệ: C Lan: 0965.313.186