15:39 | 11/12/2015

Bán đấu giá cổ phần Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-ĐS ngày 11 tháng11 năm 2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Tệp đính kèm Tai%20lieu%20-%20TVG.rar
Tải về