17:46 | 11/11/2015

Bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV QLĐS Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV QLĐS Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tệp đính kèm QLDSQuangNam-DaNang.rar
Tải về