18:29 | 11/11/2015

Bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV QLĐS Thuận Hải - P2

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV QLĐS Thuận Hải.