17:48 | 11/11/2015

Bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV TTTH ĐS Hà Nội

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV TTTH ĐS Hà Nội.

Tệp đính kèm TTTH-HaNoi.rar
Tải về