15:55 | 21/03/2016

Bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP Toa xe Hải Phòng - P2

Thông báo bán đấu giá cổ phần theo để thoái vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng.

 

1. Đại diện chủ sở hữu cổ phần : Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Địa chỉ: 118 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04. 3942 5972 Fax: 04. 3942 2866
2. Tên Doanh nghiệp bán đấu giá : Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng
Địa chỉ: 39 Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền – Hải Phòng
Điện thoại: 031. 3921 490 Fax: 031.3921 183
3. Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; xe có động cơ; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe,…
4. Vốn điều lệ thực góp : 19.186.730.000 đồng
5. Vốn của Tổng Công ty Đường sắt tại
tổ chức có cổ phần chào bán (theo
mệnh giá) :
13.808.310.000 đồng (chiếm tỷ lệ 71,97% vốn điều lệ thực góp)

6. Cổ phần chào bán:
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng lô cổ phần bán đấu giá : 01 lô trong đó số lượng cổ phần của 01 lô là: 1.380.831 cổ phần.
- Giá khởi điểm 01 cổ phần : 14.600 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 20.160.132.600 đồng.
7. Điều kiện tham dự đấu giá:
Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành
8. Thời gian và địa điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư :
- Thời gian : Các ngày làm việc từ 08h00 phút ngày 24/03/2016 đến trước 16h30 phút ngày 29/03/2016
- Địa điểm : Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
9. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện:
- Thời gian : 07/04/2016
- Địa điểm CBTT: Website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
10. Đặt cọc đấu giá: 30% giá khởi điểm lô cổ phần
11. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc
- Thời gian : Các ngày làm việc từ 8 giờ 00 phút ngày 08/04/2016 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 14/04/2016.
- Địa điểm : Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
12. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng
13. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian : 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và thời gian hoàn trả tiền cọc:
Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tải Bản công bố thông tin; thông tin chỉ dẫn về đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện; Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô và các tài liệu khác liên quan đến đấu giá trên website: http://hnx.vn; www.vr.com.vn;www.vietinbanksc.com.vn;.http://www.toaxehaiphong.vn

Tệp đính kèm ToaXeHaiPhongII.rar
Tải về