13:45 | 22/06/2016

Công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP XNK Vật tư thiết bị đường sắt

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-ĐS ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần theo lô tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt).

1. Đại diện chủ sở hữu cổ phần : Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
Địa chỉ: 118 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04. 3942 5972 Fax: 04. 3942 2866


2. Tên Doanh nghiệp bán đấu giá : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt
Địa chỉ: 132 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3822 1690 Fax: 04. 3942 2613


3. Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất vật tư, trang thiết bị chuyên ngành đường sắt; Cho thuê xe có động cơ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Cho thuê xe có động cơ; Hoạt động thiết kế chuyên dụng,…


4. Vốn điều lệ thực góp : 31.235.900.519 đồng


5. Vốn của Tổng Công ty Đường sắt tại tổ chức có cổ phần chào bán (theo mệnh giá): 15.973.900.000 đồng (chiếm tỷ lệ 51,13% vốn điều lệ thực góp)


6. Cổ phần chào bán:
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng lô cổ phần bán đấu giá : 01 lô trong đó số lượng cổ phần của 01 lô là: 1.597.390 cổ phần.
- Giá khởi điểm 01 cổ phần : 17.200 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 27.475.108.000 đồng.


7. Điều kiện tham dự đấu giá:
Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành


8. Thời gian và địa điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư :
- Thời gian : Các ngày làm việc từ 08h00 phút ngày 22/06/2016 đến trước 16h30 phút ngày 28/06/2016
- Địa điểm : Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội


9. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện:
Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành


10. Đặt cọc đấu giá: 30% giá khởi điểm lô cổ phần


11. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành


12. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành


13. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian : 9 giờ 15 phút ngày 19 tháng 07 năm 2016
- Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội


14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và thời gian hoàn trả tiền cọc:
Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành


Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, thông tin chỉ dẫn về đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện, Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô và các tài liệu khác liên quan đến đấu giá trên website: http://hnx.vn; www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn; http://www.virasimex.com/
 

Tệp đính kèm Bandaugia-Virasimex.rar
Tải về