20:55 | 28/01/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần Công trình 6

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình 6

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần :   Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần          :   Công ty Cổ phần Công trình 6

 Địa chỉ: Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

 Điện thoại: 04. 3883 5681                           Fax: 04. 3883 2761

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây dựng công trình công ích, nhà các loại và công trình kỹ thuật dân dụng khác; Hoạt động vận tải hàng hoá, hành khách và dịch vụ hỗ trợ khác; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 2. Vốn điều lệ thực góp :   61.080.780.000 đồng
 3. Vốn của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty (theo mệnh giá): 17.714.330.000 đồng (chiếm tỷ lệ 29,00% vốn điều lệ)
 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình 6 do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu (do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)
 2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá:   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 3. Cổ phần chào bán:

-   Loại cổ phần chào bán                         :   Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

-   Mệnh giá                                             :   10.000 đồng/cổ phần

-   Tổng số lượng cổ phần chào bán        :   1.771.433 cổ phần

-   Hình thức bán cổ phần                        :   Bán đấu giá công khai

-   Giá khởi điểm đấu giá                         :   10.500 đồng/cổ phần

-   Bước giá                                              :   100 đồng/cổ phần

-  Số mức giá đặt mua                             :   01 mức giá

-   Bước khối lượng                                 :   01 cổ phần

-   Số lượng đăng ký mua tối thiểu          :   100 cổ phần

-   Số lượng đăng ký mua tối đa              :   1.771.433 cổ phần

 1. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc:

-   Thời gian         :   Từ ngày 29/01/2016 đến 15h30 ngày 26/02/2016 (sáng từ 8h00’ - 11h30’; chiều từ 13h30’ - 17h00’ các ngày làm việc)

-   Địa điểm          :   Tại các đại lý đấu giá được công bố tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình 6 do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

-   Thời gian         :   Chậm nhất 16h00’ ngày 02/03/2016

-   Địa điểm          :   Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

-   Thời gian         :   08h30’ ngày 04/03/2016

-   Địa điểm          :   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/03/2016 đến ngày 14/03/2016.
 2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/03/2016 đến ngày 11/03/2016.

 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website:www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn, www.hnx.vn

Tải tài liệu tại đây.