13:30 | 19/01/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán cổ phần tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1.

 1. Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1

  Địa chỉ: Số 152 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

  Điện thoại: 04. 3851 4924                           Fax: 04.3851 0273

 1. Ngành nghề kinh doanh chính :   Tư vấn đầu tư xây dựng; Kinh doanh dịch vụ vận tải bằng đường thủy, đường sắt, đường bộ; Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, bưu điện, nông lâm ngư nghiệp; Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dân cư, đô thị; Hoạt động hỗ trợ vận tải: bốc xếp hàng hóa, hoạt động kho bãi; Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ …  
 2. Vốn điều lệ thực góp :   5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
 3. Vốn của Tổng công ty Đường sắt VN tại Công ty (theo mệnh giá):   1.887.600.000 đồng (chiếm tỷ lệ 37,75% vốn điều lệ)
 1. Điều kiện tham gia đấu giá                  : Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1. 
 2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá :   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 3. Cổ phần chào bán:

-   Loại cổ phần chào bán                         :   Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng     

-   Mệnh giá                                             :   10.000 đồng/cổ phần                                    

-   Tổng số lượng cổ phần chào bán        :   188.760 cổ phần                                           

-   Giá khởi điểm đấu giá                         :   14.400 đồng/cổ phần

-   Hình thức bán cổ phần                        :   Bán đấu giá công khai

-   Bước giá                                              :   100 đồng

-   Bước khối lượng                                 :   10 cổ phần

-   Số lượng đăng ký mua tối thiểu          :   10 cổ phần  

-   Số lượng đăng ký mua tối đa              :   188.760 cổ phần

 1. Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:

-   Thời gian         :   Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 19/01/2016 đến trước 16h00’00” ngày 17/02/2016

-   Địa điểm          :   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

-    Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) chậm nhất 09h30’ ngày 24/02/2016, hoặc nộp dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến VietinBankSc chậm nhất 16h00’ ngày 23/02/2016 theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1.

 1. Tổ chức cuộc đấu giá:

-   Thời gian         :   09h00’ ngày 24/02/2016

-   Địa điểm          :   Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 25/02/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 04/03/2016.
 2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/02/2016 đến ngày 02/03/2016.

 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn.

Tệp đính kèm BandaugiaCP-CtyCT1.rar
Tải về