15:40 | 23/11/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng GTVT

(Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-ĐS ngày 14/03/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải; Quyết định số 1021/QĐ-ĐS ngày 15/07/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần sở hữu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải và Công văn số 7511/UBCK-QLCB ngày 16/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

 

1. Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
Địa chỉ: Tầng 5, Lô E2, tòa Báo Nông thôn ngày nay, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội (địa chỉ cũ: Số 17 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)
Điện thoại: 04. 3943 7412


2. Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan và các ngành nghề kinh doanh khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…


3. Vốn điều lệ thực góp : 49.502.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ năm trăm linh hai triệu đồng)


4. Vốn của Tổng công ty Đường sắt VN


tại Công ty (theo mệnh giá) : 2.410.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 4.90% vốn điều lệ)


5. Điều kiện tham gia đấu giá : Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.


6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam


7. Cổ phần chào bán:
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 241.000 cổ phần
- Giá khởi điểm đấu giá : 31.800 đồng/cổ phần
- Hình thức bán cổ phần : Bán đấu giá công khai
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần
- Số lượng đăng ký mua tối đa : 241.000 cổ phần


8. Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian : Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 24/11/2016 đến trước 16h00’00” ngày 22/12/2016
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội


9. Nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) chậm nhất 09h30’ ngày 29/12/2016, hoặc nộp dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến VietinBankSc chậm nhất 16h00’ ngày 28/12/2016 theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.


10. Tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian : 09h00’ ngày 29/12/2016
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội


11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 30/12/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 10/01/2017.


12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:
Từ ngày 30/12/2016 đến ngày 06/01/2017.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn.

Tệp đính kèm BDG-CP-VNR-tai-CTCPDT-XDGTVT.rar
Tải về