17:20 | 28/02/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty ĐSVN tại Công ty CP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-ĐS ngày 13/07/2016 và Quyết định số 1520/QĐ-ĐS ngày 31/10/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội và Công văn số 844/UBCK-QLCB ngày 17/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ CBTT thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội.

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần    : Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

                                                       Địa chỉ: Số 142 Đường Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

                                                         Điện thoại: 04. 3851 0065/0576                         Fax: 04. 3518 2933/2095

 1. Ngành nghề kinh doanh chính :  Hoạt động vận tải hàng hoá, hành khách đường sắt, đường bộ, ven biển, viễn dương và dịch vụ hỗ trợ khác; Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn; Sản xuất và bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống, hàng may mặc…; Sản xuất đồ gỗ xây dựng và các sản phẩm từ gỗ; Kinh doanh bất động sản…
 2. Vốn điều lệ thực góp :  100.000.000 đồng (Mười hai tỷ một trăm triệu đồng)
 3. Vốn của Tổng Công ty ĐSVN

      tại Công ty (theo mệnh giá)    :  4.840.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 40,00% vốn điều lệ)

 1. Điều kiện tham gia đấu giá :  Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu (do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)
 2. Tổ chức thực hiện bán đấu giáSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 3. Cổ phần chào bán:

-  Loại cổ phần chào bán         :  Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

-  Mệnh giá                               :  10.000 đồng/cổ phần     

- Tổng số lượng cổ phần chào bán            : 484.000 cổ phần

-  Hình thức bán cổ phần         : Bán đấu giá công khai

-  Giá khởi điểm đấu giá           :  33.400 đồng/cổ phần

-  Bước giá                               :  100 đồng/cổ phần

-  Số mức giá đặt mua              :  01 mức giá

-  Bước khối lượng                   :  100 cổ phần

-  Số lượng đăng ký mua tối thiểu  : 100 cổ phần

-  Số lượng đăng ký mua tối đa   :  484.000 cổ phần

 1. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian   :  Từ ngày 01/03/2017 đến 15h30 ngày 24/03/2017 (sáng từ 8h00’ - 11h30’; chiều từ 13h30’ - 17h00’ các ngày làm việc)

- Địa điểm    :  Tại các đại lý đấu giá được công bố tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian   :  Chậm nhất 16h00’ ngày 29/03/2017

- Địa điểm    :  Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian   : 08h30’ ngày 31/03/2017

-  Địa điểm    :  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 10/04/2017.
 2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2017 đến ngày 07/04/2017.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn, www.hnx.vn

Link download tài liệu https://drive.google.com/drive/folders/0B2-udOKEcmkHX3U0YmFiV2t1SXc?usp=sharing