08:19 | 06/09/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In ĐS - P2

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần của tại Công ty Cổ phần In Đường sắt.

 

Tệp đính kèm CPH-inDS2.rar
Tải về