10:45 | 29/06/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hải Vân Nam

Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Hải Vân Nam. Thông tin cụ thể như sau:

1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Địa chỉ: : Số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 3821 1679 / (08) 3822 4174 Fax: (08) 3822 4174
2 Ngành nghề kinh doanh chính : Cho thuê văn phòng và kinh doanh nhà hàng khách sạn.
3 Vốn điều lệ thực góp: 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)
4 Vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Hải Vân Nam: 5.750.400.000 đồng (theo mệnh giá) (chiếm tỷ lệ 2,87% vốn điều lệ thực góp)
5 Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam
6 Điều kiện tham dự : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện được quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần.
7 Cổ phần bán đấu giá
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Số lượng : 575.040 cổ phần;
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 16.700 đồng/cổ phần.
8 Thời gian và địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc : Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/06/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 21/07/2016 tại các địa điểm:
Địa điểm 1: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Địa điểm 2: 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

9 Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
10 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : Từ 14:00 ngày 28/07/2016
11 Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
12 Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày29/07/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 05/08/2016
13 Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày29/07/2016 đến ngày 04/08/2016
14 Cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần.

Tệp đính kèm Havana.rar
Tải về