17:00 | 21/03/2016

Thông báo chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty ĐSVN tại CTCP XNK Vật tư Thiết bị Đường sắt.

Ngày 21/03/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 1303/UBCK- QLCB chấp thuận hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP XNK Vật tư Thiết bị Đường sắt với những nội dung chính sau đây:

+    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

+    Tên tổ chức có cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị Đường sắt.

+    Ngành nghề kinh doanh chính: dịch vụ hỗ trợ giáo dục; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; đại lý, môi giới đấu giá; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; cho thuê xe có động cơ; hoạt động thiết kế chuyên dụng; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,…

+    Vốn điều lệ thực góp của Tổ chức có cổ phiếu được chào bán: 31.235.900.519 đồng

+    Vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Tổ chức có cổ phiếu được chào bán (theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) là 15.973.900.000 đồng (chiếm tỷ lệ 51,13% vốn điều lệ)

+    Phương thức chào bán: bán đấu giá công khai cả lô qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

+    Số lượng lô cổ phiếu đăng ký bán đấu giá: 01 lô, tương đương với 1.597.390 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đang sở hữu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Tổ chức có cổ phiếu được chào bán);

+    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

+    Giá khởi điểm của một lô bán đấu giá: 27.475.108.000 đồng;

Trân trọng thông báo!