14:38 | 08/07/2016

Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In Đường Sắt Sài Gòn

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-ĐS ngày 17/05/2016 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc thông qua Phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn và Công văn số 3993/UBCK-QLCB ngày 30/06/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

1. Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN IN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 136/1A Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 3830 6535 Fax: 08. 3830 6534


2. Ngành nghề kinh doanh chính : In ấn; Thiết kế tạo mẫu; Chế bản in; In các loại vé, hóa đơn, biên lai, tem, nhãn mác, tem chống giả, các giấy tờ khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép; In các loại sách, báo, tạp chí; In các loại ấn chỉ; In các loại ấn phẩm khác được phép in; Mua bán giấy, thiết bị vật tư ngành in …


3. Vốn điều lệ thực góp : 8.042.170.000 đồng (Tám tỷ không trăm bốn mươi hai triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)


4. Vốn của Tổng công ty Đường sắt VN tại Công ty (theo mệnh giá) : 8.001.170.000 đồng (chiếm tỷ lệ 99,49% vốn điều lệ thực góp)


5. Điều kiện tham gia đấu giá : Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần In Đường sắt Sài Gòn.


6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam


7. Cổ phần chào bán:
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 800.117 cổ phần
- Giá khởi điểm đấu giá : 11.200 đồng/cổ phần


8. Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian : Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 08/07/2016 đến trước 16h00’00” ngày 29/07/2016
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chi nhánh: Số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.


9. Nộp phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần In Đường sắt Sài Gòn


10. Tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian: 09h00’ ngày 05/08/2016
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 08/08/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 17/08/2016


12. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Các ngày làm việc từ 08h30’ ngày 08/08/2016 đến trước 16h00’00’’ ngày 12/08/2016


Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vr.com.vn; www.vietinbanksc.com.vn

 

Tệp đính kèm InDS-SaiGon.rar
Tải về