11:09 | 19/04/2016

Thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty CP Toa xe Hải Phòng do Tổng Công ty ĐSVN sở hữu

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 19/04/2016 như sau: 

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 
- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng 
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.380.831 cổ phần 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cổ phần theo lô 
- Giá khởi điểm: 20.160.132.600 đồng/lô 
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 8 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 3 
+ Cá nhân: 5 
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 8 phiếu 
- Giá đặt mua cao nhất: 20.888.615.000 đồng/lô 
- Giá đặt mua thấp nhất: 20.160.132.600 đồng/lô 
- Giá đấu thành công: 20.888.615.000 đồng/lô
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 0 NĐT 
+ Cá nhân: 1 NĐT 
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.380.831 cổ phần 
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần 
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 20.888.615.000 đồng 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2016 đến ngày 29/04/2016 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/04/2016 đến ngày 22/04/2016