13:25 | 14/07/2016

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ĐS

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt như sau:

  1. Đại diện chủ sở hữu: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
  2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt 
  3. Địa chỉ: 132 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 31.235.900.519 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.597.390 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 18 NĐT

        Trong đó: Tổ chức: 09 NĐT                    Cá nhân: 09 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 28.753.020 cổ phần

        Trong đó: Tổ chức: 14.376.510 CP         Cá nhân: 14.376.510  CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 19/07/2016
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 15 phút ngày 19/07/2016