10:17 | 01/08/2016

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In ĐS Sài Gòn

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần In Đường sắt Sài Gòn như sau:

1. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 800.117 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
2. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần: 09 (Chín) Nhà đầu tư.
Trong đó:
+ Tổ chức: 01 (Một) Nhà đầu tư.
+ Cá nhân: 08 (Tám) Nhà đầu tư.
Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 4.730.351 cổ phần (Bốn triệu bảy trăm ba mươi ngàn ba trăm năm mươi mốt cổ phần).
Trong đó:
+ Tổ chức: 800.117 cổ phần.
+ Cá nhân: 3.930.234 cổ phần.
3. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 9h30’ ngày 05/08/2016 tại địa điểm tổ chức đấu giá
4. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00’ ngày 05/08/2016
5. Địa điểm tổ chức đấu giá: CTCP Chứng khoán Công Thương Việt Nam – 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Trân trọng thông báo!