15:51 | 28/09/2016

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty CP In ĐS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt như sau:

 

 

(1)   Tên Công ty: Công ty Cổ phần In Đường sắt

Địa chỉ: Số 126 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

(2)   Vốn điều lệ đăng ký và thực góp: 15.794.410.000 đồng

(3)   Số lượng cổ phần chào bán: 773.926 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

(4)   Giá khởi điểm đấu giá: 11.500 đồng/cổ phần

(5)   Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cho đối tượng là các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần In Đường sắt theo Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần In Đường sắt tại thời điểm ngày 31/08/2016.

(6)   Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần: 04 (bốn) nhà đầu tư.

        Trong đó:                  

+          Tổ chức:  01 (một) nhà đầu tư.

+          Cá nhân: 03 (ba) nhà đầu tư.

(7)    Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 2.770.852 (Hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn tám trăm năm mươi hai) cổ phần.

Trong đó:

+  Tổ chức: 773.000 (Bảy trăm bảy mươi ba nghìn) cổ phần.

+  Cá nhân: 1.997.852 (Một triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi hai) cổ phần.

(8)    Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần In Đường sắt.

(9)    Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 03/10/2016.

(10)   Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!